Installation / montering

Tekniska tips:
Klicka här TEKNISKA TIPS

Vad ingår vad gäller TV uttag och koaxialkabel?
Ett nytt TV uttag ingår. Entreprenören sköter kopplingen i uttaget.Upp till 15 m koaxialkabel ingår. Kabeln är förberedd med kontakt i ena änden som ansluts till TV modulen i mediaboxen. Den andra änden kopplar entreprenören in i det nya TV uttaget. Du ombesörjer själv ev klamring av koaxialkabel mellan mediabox och det nya TV uttaget.
Inkoppling i husets ev befintligt TV system är varje husägares sak att ombesörja och ingår inte i entreprenaden.

Skall jag gräva sista metern in till husgrund innan de kommer och gräver ner dukten på min tomt?
Ja, då vet de exakt var du vill ha ingången i huset och de kommer ner på rätt djup direkt med slangen som läggs ner.

Kan jag sätta upp mediaboxen med ingång för TV från sidan?
Det är upp till dig hur du monterar mediaboxen: liggande eller stående. Tänk bara på att ingångarna blir tillgängliga och att montaget kan ske när montören skall göra inkopplingen.
OBS! Mediaboxen skall sitta frostfritt!

Vad skall jag göra med söktråden som löper längs fiberkabeln in till mitt hus?
Se till så du vet var den slutar i alt. utanför ditt hus. Om du tex har en kopplingsdosa vid inlopp i hus kan du dra den dit. Om ej så fäst den någonstans på huset så du vet var den är. Bra om du i framtiden skall söka vart kabeln ligger!

Vilka mått har mediaboxen?
22 x 14 x 4cm (längd x bredd x djup)

Vilken dimension har fiberkabeln som jag skall borra för i yttervägg?
Kabelns diameter är 5 mm.

Hur djupt grävs det?
30-40 cm djupt.

Kan jag utnyttja ROT avdraget?
Nej. Det är ett paketpris så det går ej att specificera kostnaderna.

Hur nära fastigheten kommer entreprenören att gräva?
Det beror lite på hur det ser ut runt fastigheten men man kommer att stanna ca 1 m från väggen för att undvika att skada ev. dränering etc. Den sista metern intill fastigheten får husägaren själv gräva.

Jag har staket runt tomten, hur göra?
Husägaren ansvarar för att ta hål i staketet så maskinen kommer igenom. Bredd min 1 meter.

Jag har häck runt tomten, hur göra?
Husägaren ansvarar för att skapa utrymme för grävaren alt. själv gräva/borra under häck för att dra fram kabeln.

Vem fyller igen det grävda diket?
Husägaren ansvarar för återställning på egen tomt, entreprenören på kommunens mark.

Måste jag själv inför grävningen markera ut kablar och rör/slangar?
Ja, kablar och rör som du eller tidigare fastighetsägare själva har lagt ut. Allmänna el- och telekablar som vatten- och avloppsrör behöver inte märkas ut.

Måste jag själv göra montaget i fastigheten?
Som fastighetsägare måste du ombesörja håltagning i yttervägg samt montering av mediaboxen. Som fastighetsägare ansvarar du även för all ev. kabeldragning inne i fastigheten.

Kräver mediaboxen ström?
Den kräver 220V. Dvs ett vanligt jordat vägguttag.

Kan jag använda mina befintliga TV uttag?
Ja, du får då tillgång till Sappas analoga basutbud i alla TV uttagen (OBS!” max fem uttag).

Om jag vill ha IP telefoni kan jag då använda de telefonjack som finns i huset?
Ja, man går in i första jacket och får då en telefonslinga som ger möjlighet att använda alla telefonjacken. new songs