Högbo/Månsbo/Nordanö/Sibirien

Sibirien:29 fastigheter av totalt 36 är inkopplade den 27/4 2016 och därmed är projektet klart. Fibrkabel finns dessutom tillgänglig till kommunens 5 fastigheter.
– Helena Lundvik är Distriktsansvarig för Högbo/Månsbo/Nordanö/Sibirien, dvs högst ansvarig och sitter i styrelsen för SFEF.
– Anneli Österhof Korhonen är Områdesansvarig för Sibirien

Totalt är 102 fastigheter anslutna i Högbo/Skoglunda och 9 fastigheter i Månsbo. Inalles 111 fastigheter.
Projektet påbörjades 2/11 2014 och slutfördes 24/4 2015.

Ny organisation från 1/5 2015:
– Helena Lundvik är Distriktsansvarig för Högbo/Månsbo/Nordanö, dvs högst ansvarig
och sitter i styrelsen för SFEF.
– Helena är också Områdesansvarig för Högbo och Månsbo.
– Arne Borgstedt är Områdesansvarig för Skoglunda.

Nordanö projektet påbörjades 18/8 och avslutades 7/11 2014.
Totalt är 85 fastigheter anslutna.

Högbo projektet startade 9/10 2014 och har 111 fastigheter anslutna. Klart våren 2015.

Nordanö och Högbo får en gemensam Distriktsansvarig med två Områdesansvariga på Nordanö resp. Högbo..

Organisation:
Distriktsansvarig: Helena Lundvik Lappklällstigen 15 Högbo. Tel: 070-577 81 99. Mail: helena.lundvik@avesta.se
Nordanö:
Områdesansvarig område 1 och 2 (allt utom Lingärdesvägen): Henrik Olsson, Furuvägen 44. Tel: 070-390 10 41. Mail: henrik.olsson@outokumpu.com
Områdesansvarig område 3 (Lingärdesvägen): Tommy Axelsson, Lingärdesvägen 33. Tel: 070-338 95 86. Mail: mia.v75@hotmail.com
Högboområdet:
Högbo: Helena Lundvik Lappklällstigen 15. Tel: 070-577 81 99. Mail: helena.lundvik@avesta.se
Skoglunda: Arne Borgstedt, Murarstigen 12. Tel: 070-577 18 73. Mail: arne.borgstedt@spray.se