Månsbo

Projektet slutfört. Vg se under rubriken ”Områden” i menyraden.

24/4 2015
Då är allt klart i Månsbo.

10/4 2015
Nu är fiber iblåst till de två fastigheter som var kvar. Montören Jonas, som gör monteringen inomhus kontaktar de två husägarna för bestämmande av tid för arbetet.

30/3 2015
Nu är det dags för fiberblåsning till de fastigheter som inte blev klara innan kung Bore satte tjälen i marken (det gäller två fastigheter, se nedan).
Nu MÅSTE fiberkabeln från mediaboxen vara utdragen till utsidan på huset där svetsboxen skall sitta för nu kommer de och svetsar.
Efter påsk kommer tidsschemat för monteringen inomhus.

17/2 2015:
Nu är alla i Månsbo inkopplade utom Måns Hammarsmedsväg 16 och 18. De måste vänta tills tjälen går ur backen så det blir möjligt att blåsa i fiber eftersom det krånglar där.

10/2 2015
Nu har svetsning skett i boxen på utsidan av fastigheterna utom hos Måns Hammarsmedsväg 16 och 18 eftersom det inte gått av blåsa i fiber där.
Under vecka 8 eller 9 kommer installation att ske inne i fastigheterna och då kommer TV och bredband igång. Det är Jonas Thornell som utför denna installation och han kommer att kontakta resp. fastighet för att komma överens om tidpunkt. Någon måste vara hemma och släppa in honom. Duger inte att lämna nyckeln för han arbetar inte ensam i något hus.

6/2 2015:
Här kommer en summering från dagens byggmöte.
Måns Hammarsmedsväg 16 och 18 måste parkeras tills tjälen gått ur mark i vår.
De övriga kommer att få installationen inomhus utförd inom kort. Jag återkommer om när och övriga detaljer så fort jag får dessa av Mats Bergman.

23/1 2015:
Blåsning av fiber pågår nu för fullt. Återkommer med tidsschema för montage inomhus så fort jag har det i min hand!

8/1 2015:
Nu är all dukt nergrävd utom till en fastighet där den ligger ovan mark pga att tjälen satte stopp innan jul. Nu sker fiber blåsningen och svetsning utomhus. Det enda som kan sätta käpp i hjulet nu är om det tar stopp i någon skarv i dukten. Normalt gräver de upp för hand och åtgärdar problemet men det går inte nu pga tjälen. Om ett sådant problem uppstår måste den fastigheten vänta på installation tills våren när markförhållandena tillåter grävning. För de som får sin fiber svetsad så återstår sedan installation inomhus av TV uttag och modem på mediaboxen. Återkommer med tid för detta.

19/12 2015
Fiberblåsning fram till noden är klar dvs matningen till området.
Blåsning till husen kommer att ske inom en snar framtid. Kan bli i mellandagarna alt. i början av januari. Viktigt att ni sätter upp mediaboxarna och drar kabeln inomhus så som ni vill ha det och för ut fiberkabeln genom väggen till plåtboxen där svetsning sker.
TV-uttag dvs sista steget kommer att ske i slutet av januari alt. början av februari. Återkommer med detaljerat tidsschema när vi vet exakt.

3/12 2014
Frågan har ställts när fiberprojektet blir klart med tanke på uppsägning av avtal man idag har med Telia etc.
Jag har stämt av med ONE och det är omöjligt att ge ett entydigt och klart svar. Om kung Bore inte ställer till det med snö och kyla så bör det vara klart i februari. MEN, om vintern slår til ordentligt kan det bli totalstopp och då kan det dröja tills fram i april. SÅ, var inte alltför optimistisk och säg upp avtalen för tidigt för då riskerar du att stå utan bredband etc.

1/12 2014
Idag har de börjat gräva och lägga ner dukt. Viktigt nu att alla har grävt sista metern in till grund och gjort övriga förberedelser enl. häftet Praktisk info.

Det är 9 fastigheter i Månsbo som har skrivit anslutningsavtal. Bygget av fibernätet sker i anslutning till byggandet i Högbo.
Områdesansvarig:
Mikael Hardyson, Måns Hammarsmeds väg 18. Tel: 072-327 31 31. Mail. hardyson@live.se