Rutbo

Projektet påbörjades juni 2014 och slutfördes augusti 2014.
Totalt 159 fastigheter är anslutna.

Ny organisation från 1 augusti 2014:
• Fredrik Spennare är distriktsansvarig: dvs högst ansvarig för Rutbo.
• Vakant är Områdesansvarig Rutbo 1 (Odon-, Hjortron- och Lingongränd samt Tranbärs- och Blåbärsvägen).
• Tomas Svedberg är Områdesansvarig Rutbo 2 (Stenbärsvägen, Häggbärs- och Rönnbärsgränd).
• Fredrik Spennare är Områdesansvarig Rutbo 3: (Vinbärs-, Hallon-, Smultron- och Enbärsgränd).