Område 3

Projektet är slutfört se information under ”Områden” i menyraden.

Status 31/5 2014:
Av områdets 35 fastigheter har 25 tecknat anslutningsavtal. Nu återstår bara Markupplåtelseavtal som skall skrivas i två ex och undertecknas av samtliga som äger fastigheten.

Område 3 består av:
Lingärdesvägen 35 hus.

Områdesansvarig: Tommy Axelsson Lingärdesvägen 33. Telefonnr: 070-338 95 86.