Högbo

Projektet slutfört. Vg se under rubriken ”Områden” i menyraden.

Området består av 70 fastigheter.
Områdesansvarig:
Helena Lundvik, Lappkällsstigen 15
Tel: 070-577 81 99
Mail: helena.lundvik@avesta.se