Skogsbo 2

Projektet är slutfört. Se under rubriken Områden/Skogsbo i menyraden.

38 fastigheter är med i projektet.
Området består totalt av 51 fastigheter på:
Bifroststigen 2-12
Emblastigen 8
Gimlestigen 1-28
Heimdaslstigen 1-15
Midgårdsvägen 2-20
Tyrstigen 1-9

Områdesansvarig:
Lars Truedsson
Tyrstigen 1
Tel: 070-654 79 84
Mail: lars@truedsson.se