Område D: Kaprifol-, Skörde-, Åker-, Tegv-, Stråvägen

Projektet är slutfört se information under ”Områden” i menyraden.

30/6 2014
Allt klart utom några hus på Åkervägen som blir klara 2/7 2014.

Slutspurt!
Idag den 5 juni är det sista dagen som AJ är och gräver ner kabel på Gärdet. De har gjort ett fantastiskt bra arbete och löst alla uppkomna problem.
Nu pågår den sista inblåsningen av fiber i dukterna till husen och de är också snart klara.
SÅ, nu måste alla som är kvar borra hål i väggen, dra in dukten med fiberkabeln fram till mediaboxen och skruva upp mediaboxens baksida där du vill ha den

14/5 2014
Du som tillhör Skåp 2 får nu fiber inblåst i dukten.
Nu är det viktigt att du drar in fiberslangen i huset och fram till monteringsstället för mediaboxen. Dessutom skall du skruva upp mediaboxens bottenplatta där du vill att den skall sitta.
Nu kommer montör till dig för att göra inkoppling i mediaboxen.

23/4 2014:
Nu är nedläggning av dukt (röret som fibern blåses in i) i full gång på området. Låt dukten ligga kvar utomhus tills de blåst i fibern så behöver du inte vara hemma och passa när de skall blåsa i fiber.
Du som inte fått dukten nerlagd än: gräv sista metern in till husvägg så det är klart när de kommer med kabelplogen och sätt upp pinnen med angivelse hur många meter dukt du behöver inne i huset.
Borra hål för ingång i huset och sätt upp mediaboxen så allt är klart när de skall in och montera.

Nu startar vi byggnationen av fibernätet!
Tisdagen 15/4 kl. 16.00-19.00
Område D samlas för byggstartmöte. Plats är Åkervägen 16.
Mycket viktigt att alla hus är representerade för praktisk info inför grävning och nedläggning av kabel.

Område D:
Området består av 55 hus: 25 radhus och 30 villor. Radhusen har en TV-kabelförening vilket villorna ej har. Vid ett möte 3/12 2013 i TV-kabelföreningen för radhusen presenterades fiberprojektet för dem. Det visade sig att 100% har intresse för installation av fiber i huset. 22 av 25 hus var representerade på mötet.

Områdesansvarig: Christer Bernerhoft Åkervägen 16 tel 0708-873 876.
Mail christer.bernerhoft@seagate.com