Älvan

Området består av ca 30 fastigheter.
Områdesansvarig:
Kent Eriksson, Klockarvägen 22c. Tel: 070-656 56 32.
Mail: keneri1960@gmail.com
Området består av fastigheterna i föreningen Älvan vilket innebär Klockarvägen 20 + 22 + 24, Uggelbergsvägen 33, Krontalssvägen 15 + 17 samt Hällsängsvägen 12.