Styrelse

Styrelsen i SFEF består av:
Ordförande: Tomas Svedberg
Sekreterare: Helena Lundvik
Kassör: Stefan Olivesten
Distriktsansvarig Rutbo: Fredrik Spennare
Distriktsansvarig Grytnäs Gärde/Grytnäs Kyrkby: Magnus Bergqvist
Distriktsansvarig Skogsbo: Magnus Engholm
Distriktsansvarig Nordanö/Högboområdet/Sibirien: Helena Lundvik