Styrelse

Styrelsen i SFEF består av:
Ordförande: Tomas Svedberg
Sekreterare/informatör: Lasse Eriksson
Kassör: Stefan Olivesten
Distriktsansvarig Rutbo: Fredrik Spennare
Distriktsansvarig Grytnäs Gärde: Kent Ahlenius
Distriktsansvarig Skogsbo: Magnus Engholm
Distriktsansvarig Nordanö/Högboområdet: Helena Lundvik