Skogsbo

Projektet påbörjades juli 2014 och slutfördes augusti 2014 för Område 1 och 2.
69 fastigheter är anslutna på Område 1 och 2.

Organisation Skogsbo:
• Magnus Engholm är distriktsansvarig: dvs högst ansvarig för Skogsbo.
Magnus Engholm är Områdesansvarig Område 1:
Blåklockstigen 1-6
Daggkåpstigen 1-4
Humlestigen 1-7
Lövkojstigen 3-7
Mjölnarstigen 1-10
Skogsbovägen 1-9
Ugglebergsvägen 1-9
Åsgårdsvägen 3-14
Blåklockstigen 1-6
Daggkåpstigen 1-4
Humlestigen 1-7
Lövkojstigen 3-7
Mjölnarstigen 1-10
Skogsbovägen 1-9
Ugglebergsvägen 1-9
Åsgårdsvägen 3-14

Lars Truedsson är Områdesansvarig Område 2:
Bifroststigen 2-12
Emblastigen 8
Gimlestigen 1-28
Heimdaslstigen 1-15
Midgårdsvägen 2-20
Tyrstigen 1-9

Maria Hedlund är Områdsesansvarig Område 3:
Projektet påbörjades 24/9 2015 och slutfördes 16/10 2015. 22 av 30 fastigheter är anslutna från start.
Mimerstigen 3-14
Nornasigen 3-14
Ugglebergsvägen 13-23

Martin Hussein är Områdsesansvarig Område 4:
Området består av projekt Skogsbo 4 och projekt Skogsbo 5.
Jägarstigen
Klockarvägen
Krontallsvägen

Gubbmossen projektet påbörjades 11/5 och avslutades 30/6 2015.
Totalt är 78 fastigheter anslutna.
Gubbmossen ingår i Skogsbodistriktet där Magnus Engholm är Distriktsansvarig och sitter i SFEF´s styrelse.

Gubbmossen har två Områdesansvariga:

Område 1: Erik Carlberg, tel. 073-148 37 05. E-mail erik.carlberg@wisegate.se
Område 2: Eric Norrback, tel. 073-505 46 88. E-mail norrback@me.com
lanscape design
Edit