Om oss

Fiberkabel för 12 husSkogsbo Fiber Ekonomisk Förening bildades under 2013 först som Rutbo Fiber Ekonomisk Förening som senare namnändrades till det nuvarande namnet. Föreningen bildades för att arbeta med utbyggnad och drift av fibernät bland villor i Skogsboområdet.

Föreningens syfte och mål är att underlätta för alla villaägare att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt ansluta sin fastighet till fibernätet för att få tillgång till moderna kommunikations- och informationskanaler. I driftsfas skall föreningen aktivt arbeta med att bevaka medlemmarnas både kort- och långsiktiga intressen vad avser teknik, leverantörer, avtal etc.

I och med att föreningens nät är anslutet till Avesta kommuns stadsnät sker ett nära samarbete med kommunen för att uppnå hög driftssäkerhet och kvalitet.