Grytnäs Gärde

Projektet är slutfört. Se information under ”Områden” i menyraden.

Under hösten 2013 föddes idéen om att erbjuda alla fastighetsägare på Grytnäs Gärde anslutningsmöjlighet av fiber under 2014.

På Grytnäs Gärde finns totalt 318 fastigheter varav  287 ingår i projektet.

Två s.k. Eldsjälsmöten har hållits (19/11 och 27/11) för intresserade att hjälpa till och driva projektet. På mötena har intressegrupper bildats för de 7 områden som Grytnäs Gärde delats in i (område A-G). En områdesansvarig finns på respektive område och han/hon knyter någon/några personer till säg för att få hjälp i projektet.

Informationsmöten kommer att gå av stapeln de första tre veckorna i januari 2014. I slutet av januari har vi bilden klar hur många som är ”Intresserade” av fiberinstallation i sina hus enligt besvarad enkät. Med detta på plats kommer vi att få en bild av den slutliga kostnaden/fastighet.

När kostnaden är fastställd kommer alla, som skall installera fiber, att få underteckna ett bindande Anslutningsavtal och göra en Medlemsansökan till Skogsbo Fiber Ekonomisk förening. Därefter kommer alla berörda att få underteckna ett Markavtal som reglerar åtkomsten av fiberkabeln där den finns nergrävd.

Genomförandeprocessen startar så fort det går att gräva ner rören för fiberkabeln och beräknas vara klar till halvårsskiftet 2014.