Rutbo 4

Området består av ca 30 fastigheter.
Områdesansvarig:
Område 1: Niklas Eritz, Älgstigen 8.
Tel: 070-291 19 68.
Mail: niklas@eritz.se

Området består av fastigheter på Älgstigen och Rådjursstigen.