Område 2

Projektet är slutfört se information under ”Områden” i menyraden.

Status 31/5 2014:
Av områdets 59 fastigheter har 24 tecknat anslutningsavtal. Nu återstår bara Markupplåtelseavtal som skall skrivas i två ex och undertecknas av samtliga som äger fastigheten.

Område 2 består av:
Furuvägen 5, 2-22 (jämna nr), Videvägen 1-25, Granåsvägen 1-23 och Nordanävägen 3-7. Totalt 59 hus.

Områdesansvarig: Mikael Rosenholm Furuvägen 22. Telefonnr: 073-5132714.