Område A: Blåklintsv.- Viol- och Kattfotsgränd

Projektet är slutfört se information under ”Områden” i menyraden.

30/6 2014
Allt är nu klart!!

16/6 2014
Idag startar installation av TV uttag och mätning av TV signalen. Kolla när din gata får besök av montören och se till att de kommer in i huset. Allt för att vi skal bli klara i tid.

27/5 2014:
Nu är alla fastigheter i område A färdiga vad gäller svetsning av fibern i mediaboxens bottenplatta.
Nästa steg är monteringen av TV modul och inkoppling i första TV uttag. Du kommer att få info när det där dags.

19-20/5 2014
Under dessa två dagar kommer två montörer från ONE att besöka dig för att göra monteringen av fiber i mediaboxen. Du måste då se till att någon är hemma och öppnar så de kommer in. OBS! De vill inte vara ensamma i huset under monteringen utan du själv eller någon vän/granne måst vara med.
Monteringen tar ca 40 minuter.

14/5 2014
Nu har alla fått fiber inblåst i dukten. Nu är det viktigt att du drar in fiberslangen i huset och fram till monteringsstället för mediaboxen. Dessutom skall du skruva upp mediaboxens bottenplatta där du vill att den skall sitta.
Nu kommer montör till dig för att göra inkoppling i mediaboxen.

8/5 2014:
Start för fiberblåsning. Se nedan vad som gäller.

23/4 2014:
Vi har nu fått dukt (rör som fibern blåses in i) nedlagd till alla fastigheter på område A och B. Även de större dukterna som alla fastigheter går in i samt vårt kopplingsskåp är på plats.
Nästa steg är blåsning av fiber och det kommer att ske vecka 19.
Du behöver inte dra in dukten i huset utan de ser gärna att den ligger kvar utanför huset för det är ett starkt tryck som kan föra med sig smuts som sprutar ut i rummet. Om du redan dragit in den – låt den var kvar där! MEN, om du dragit in den måste du vara hemma så de kommer in när de blåser in fibern.

3/4 2014: idag har start skett på Blåklintsvägen och Violgränd. De kör med kabelplog på tomterna. Se under projekt – bilder.

Nu startar vi byggnationen av fibernätet!
2/4 kl. 16.00-19.00:
Område A och C samlas på Blåklintsvägen 20 bakom huset för att få information av Mats Bergman om kabeldragning från tomtgräns in i huset. Har du något problem du vill ta upp med Mats, maila Lasse i förväg!!

Område A:
Området består av fastigheter på Blåklintsvägen 16-26, Violgränd, Kattfotsgränd och Mandelblomsgränd jämna nummer. Totalt 43 fastigheter.

Under sommaren och början av hösten 2013 har första delen av projektet (intresse-anmälan, infomöten och avtalsskrning) genomförts i området,

34 av totalt 43 fastigheter har skrivit avtal om fiberanslutning 2014.

Områdesansvarig: Lasse Eriksson Blåklintsvägen 20 tel 070-556 57 26.
Mail lassekin@gmail.com