Område G: Kaprifol-, Gyllen-, Grenvägen

Projektet är slutfört se information under ”Områden” i menyraden.

30/6 2014
Allt klart 1/7 2014.

Slutspurt!
Idag den 5 juni är det sista dagen som AJ är och gräver ner kabel på Gärdet. De har gjort ett fantastiskt bra arbete och löst alla uppkomna problem.
Nu pågår den sista inblåsningen av fiber i dukterna till husen och de är också snart klara.
SÅ, nu måste alla som är kvar borra hål i väggen, dra in dukten med fiberkabeln fram till mediaboxen och skruva upp mediaboxens baksida där du vill ha den

27/5 2014
Nu börjar alla fastigheter bli klara i området vad gäller grävning och nerläggning av dukt (den orangefärgade slang som fiber skall blåsas in i).
Nu är det viktigt att du tagit hål i väggen och skruvat upp mediaboxens baksida på den plats du vill ha den.
När fibern är iblåst skall du dra in fiberslangen i huset och fram till mediaboxen för inom kort kommer ONE och svetsar ihop fibern i boxen. Tid meddelas när det börjar bli dags.

23/4 2014
Den 29/4 är startmötet för område G. Det viktigaste på detta möte är förberedelserna på egen tomt inför nedgrävning av dukten (röret som fibern blåses in i). Var och en måste gräva sista metern in till grund (30cm djup) så att de vet var de skall börja och sätta ner kabelplogen. Dessutom skall en pinne med rosa topp sättas upp där ingång i hus skall ske, med angivelse hur många meter dukt du behöver inne i huset (pinnen får du på startmötet). Har du häck eller staket skall du ombesörja så de kommer fram. Kabelplogen kräver 100 cm bredd. Har du häck tar du bort plantor eller gräver under.
Du som inte har några frågor får gärna ordna detta nu.

Nu startar vi byggnationen av fibernätet!
Tisdag 29/4 kl 16.00-19.00

Område G samlas för byggstartmöte. Plats meddelas av områdesansvarig Kent Ahlenius.
Mycket viktigt att alla hus är representerade för praktisk info inför grävning och nedläggning av kabel.

Område G:
Området består av 38 villor och 31 radhus.

Områdesansvarig Kent Ahlenius Grenvägen 26, tel 070-943 91 95.
Mail kent.ahlenius@live.se

Ansvarig för radhusen: Michael Isaksson Gyllenvägen 11, tel 070-956 43 08
Mail micisa65@gmail.com