Grytnäs Gärde

Totalt 208 fastigheter är anslutna på Grytnäs Gärde och 9 fastigheter i Kyrkbyn. Inalles 219 fastigheter.

Projektet påbörjades april 2014 och slutfördes juli 2014.

Ny organisation från 1 augusti 2014:
• Kent Ahlenius är distriktsansvarig: dvs högst ansvarig för Grytnäs Gärde.
• Lasse Eriksson är områdesansvarig område A, C (Gullvive-, Mandelbloms-, Kattfots- och Violgränd, Blåklintsvägen) samt Kyrkbyn.
• Björn Wårheden är omådesansvarig område B (Klöver-, Karibacka- och Hästhovsgränd)
• Christer Bernerhoft är områdesansvarig område D (Åker-, Skörde-, Kaprifolvägen 29-43, Tegvägen och Stråvägen
• Stefan Olivesten är områdesansvarig område E och F:Gullängs-, Gullbågs-, Lilje- och Floravägen.
• Kent Ahlenius är områdesansvarig område G: Kaprifolvägen 1-27, Gyllen-, Gren-, Mellan- och Gårdsvägen. Dessutom har Skogsbovägen 45, 47, 49 och 53 tillkommit i juni 2017.