Övriga funktioner via fiberkabeln

Inkluderar uttaget för TV även uttag för antenn till radio
Du kommer med SAPPA-TV via fiber att precis som vanligt kunna ta ut
dina radiosignaler via det andra uttaget i antennuttaget.

Fungerar trygghetslarm med IP telefoni?
Svaret är JA, det går. Men den berörda bör ta kontakt med den i omsorgen som de sorterar under för att göra lösningen perfekt.