Faktura

I och med byte av affärssystem kan vi erbjuda medlemmarna i fiberföreningarna olika distributionssätt för fakturan.

Faktura via e-post
Du får ett e-postmeddelande med en bifogad PDF-fil, som innehåller fakturan. Går att se i datorn, surfplattan och telefonen. Får du fakturan via e-post idag behöver du inte göra något.

Gör så här:
Skicka ett e-postmeddelande till ekonomi@avestafiber.se där du anger att du vill ha e-postfaktura samt fastighetsbeteckning, namn och den e-postadress du vill ha fakturorna skickade till.

Faktura via e-faktura
Med ett medgivande för e-faktura får du fakturan direkt till din Internetbank.

OBS anmälan framflyttad till den 2024-08-10


Gör så här:
1. Logga in i Internetbanken.
2. Anmäl dig för e-faktura (sök efter: skogsbo fiber).
3. Ange efterfrågade uppgifter (olika för olika banker). Du kan bl.a. få frågor om:
– Personnummer
– Namn
– E-post
– Kundnr/medlemsnr/referens: Ange din fastighetsbeteckning (se nedan för mer info!)
4. Föreningen får nu medgivandet och din faktura kommer från och med nu som e-faktura.

Angivande av fastighetsbeteckning
Du skall ange din fastighetsbeteckning så som den står på fakturan från fiberföreningen MEN inga mellanslag (ersätts med _) och och inget kolon (ersätts med -) får förekomma.

Se exempel nedan:
HÄSTBO 1:102 blir HÄSTBO_1-102
STORA BYN 14:37 blir STORA_BYN_14-37


Faktura via Autogiro
Med ett medgivande till Autogiro dras fakturans belopp automatisk från ditt bankkonto på förfallodagen. Fakturan skickas via e-post.

OBS går ej att anmäla sig före 2024-07-15!

Gör så här:
1. Logga in i Internetbanken.
2. Anmäl dig för Autogiro (sök efter: skogsbo fiber).
3. Ange efterfrågade uppgifter (olika för olika banker). Du kan bl.a. få frågor om:
– Personnummer
– Namn
– E-post
– Kundnr/medlemsnr/referens: Ange din fastighetsbeteckning (se ovan för mer info!)
4. Föreningen får nu medgivandet och din faktura kommer från och med nu att dras som Autogiro från ditt bankkonto.

Registrering personnummer
För att använda Autogiro och e-faktura så måste vi ha ditt personnummer inlagt i affärssystemet, idag har vi inte allas personnummer vilket innebär att vi kan komma att skicka e-post till dig om att du måste gör om registreringen (enligt ovan för e-faktura och Autogiro).


Tveka inte att kontakta Avesta Fiber – föreningsservice på e-post service@avestafiber.se eller på telefon 0226-199 00 vid ev. frågor, öppettider är måndag – fredag kl. 9-12.