Område 1

Projektet är slutfört se information under ”Områden” i menyraden.

Status 31/5 2014:
Av områdets 59 fastigheter har 30 tecknat anslutningsavtal. Nu återstår bara Markupplåtelseavtal som skall skrivas i två ex och undertecknas av samtliga som äger fastigheten.

Område 1 består av:
Furuvägen 9-33 (ojämna nr), Furuvägen 24-48 (jämna nr) och Granåsvägen 22, 23-57. Totalt 59 fastigheter.

Områdesanvsvarig: Henrik Olsson Furuvägen 44. Telefonnr: 070-390 10 41.