Högboområdet

Projektet slutfört. Vg se under rubriken ”Områden” i menyraden.

24/4 2015
Då är allt klart i Högbo. Det enda som återstår är svetsning och inomhusmontage Skomakarstigen 1 samt inomhusmontage Lappkällsstigen 14. Montörerna gör det nästa vecka.

10/4 2015
Nu är all fiber blåst förutom några fastigheter som krånglade när tjälen kom. De fastigheterna är klara inom kort.
Svetsning i boxen utomhus pågår nu. Tidsschema för montering inomhus kommer i nästa vecka.

31/3 2015
Högbo
Nu är det dags för fiberblåsning till de fastigheter som inte blev klara innan kung Bore satte tjälen i marken. Nu MÅSTE fiberkabeln från mediaboxen vara utdragen till utsidan på huset där svetsboxen skall sitta för nu kommer de och svetsar.
Efter påsk kommer tidsschemat för monteringen inomhus.

23/3 2015:
Högbo
Nu börjar de att gräva vilken dag som helst på de fastigheter som inte blev klara innan jul. Viktigt att alla har gjort de förberedelser som krävs och att fiberkabeln från mediaboxen är utdragen ur hålet som var och skall borra i yttervägg.

6/2 2015
Skoglunda:
Alla fastigheter är klara förutom en. Det är Lillforsvägen 14 som får vänta tills våren har tagit tjälen.
Högbo:
Det är 19 fastigheter som kommer att få installationen inomhus och bli påkopplade nästa vecka (tidsschema vg se under Nyheter/Högbo tidsschema på www.skogsbofiber.se)
De resterande 30 fastigheterna får vänta tills tjälen gått ur marken.

23/1 2015:
Skoglunda:
Nu är Skoglunda helt klart. Den sista fastigheten kopplas på idag. Nu skall allt fungera! Om du saknar TV eller har en WAN lampa som inte lyser kontaktar du Områdesansvarig.

Högbo:
Det återstår några fastigheter som de skall försöka blåsa fiber till i nästa vecka. Det blir ca 25 fastigheter som kommer att bli inkopplade nu i vinter och resten måste skjutas på tills i vår.
Återkommer med tidsschema för montage inomhus så fort jag har det i min hand.

20/1 2015:
Skoglunda:
Nu är Skoglunda påkopplat även när det gäller bredbandet. Nu skall WAN lampan lysa på din mediabox. Om den inte gör det, dra ur strömkabeln till mediaboxen och sätt i den igen. OBS!Använd inte den svarta på/av knappen, den skall alltid vara ”på”. Om den trots detta inte lyser ring Lasse Eriksson 070-556 57 26.

17/1 2015
Skoglunda: Nu är Skoglunda klart!! Nu har ni TV och bredband kommer igång till veckan. När din WAN lampa på mediaboxens modem lyser så är det klart att använda.
Högbo: Kan indelas i 3 grupper: 1.där grävning ej skett, 2. där grävning skett men fiber inte är iblåst, 3. där fiber är iblåst.
Grupp 1 där grävning ej skett kommer det att stå still tills tjälen gått ur mark i vår.
Grupp 2 försöker ONE blåsa i fiber till alla. Problemet är de fastigheter man inte lyckas med utan är tvungen att exv gräva upp en skarv (den vanligaste orsaken till problem vid blåsning!). De fastigheter man inte lyckas blåsa fram till får vänta som grupp 1 till våren. De man lyckas blåsa kommer att bli inkopplade inom kort.
Grupp 3 kommer att bli inkopplade inom kort.
Tidsschema kommer när ONE exakt vet vilka fastigheter i grupp 2 som blir av nu.
Viktigt! Ni som fått fiber blåst till er fastighet måste borra hål i yttervägg och föra ut fiberkabeln från mediaboxen så de kan svetsa i boxen ute.

12/1 2015
Idag påbörjas installation av TV-uttag och modem på mediaboxen för boende på Skoglunda enl. tidtabell.
När montören installerat TV-uttaget så har du TV via ”fiberstrået”. Installation av TV-modul/digitalbox gör du själv för att få TV basutbudet digitalt på din TV.
Vad gäller ”bredbandsstrået” så kan det ta några dagar innan det finns signal däri. Du ser när du har bredbandssignal genom att titta på vilka lampor som lyser på modemet på mediaboxen:
PWR (power) skall lysa direkt
WAN lyser när signal finns i ”bredbansstrået” och då har du tillgång till bredbandet. Koppla in en nätverkskabel i LAN1 till datorn och du får upp Bahnhofs inloggningssida om du är kund där. Fyll i användarnamn och lösenord som du får av Bahnhof så kommer du vidare.
Om du inte är kund hos Bahnhof får du upp opengigas sida och kan välja internetleverantör.

8/1 2015:
Här kommer nulägesrapport för fiberprojektet.
Kung Bore slog till, nu är tjälen så djup så det går inte att gräva förrän till våren på de sträckor som inte hanns med innan juluppehållet.
Nu gäller följande:
Skoglunda:
12/1 börjar montering inomhus enl. publicerad tidtabell (se Nyheter/Tidsschema Högbo).

Högbo:
De delar av området som fått dukt nergrävd och fiber iblåst kommer att få inkoppling efter tidsschema som kommer när det blir aktuellt. OBS! Här kan det vara så att din fastighet har dukt nergrävd, ONE försöker blåsa i fiber men fastnar i någon skarv in till din tomt. Normalt gräver de upp skarvstället för hand och löser problemet. Nu går inte det eftersom tjälen sätter stopp och då får den fastigheten vänta med fiber tills markförhållandena tillåter grävning i vår.
Den del av Högbo som måste läggas på is tills tjälen gått ur marken i vår framgår av skuggningen på kartan du ser om du klickar här: Hogbo karta install varen 2015

18/12 2014:
Vid avstämning med Mats Bergman, ONE om läget gällande Högboområdet är läget följande:
Skoglunda:
•Blåsningen av fiber är klar
•12/1 börjar montering av TV-uttag inomhus. Tidsschema ligger under NYHETER/Tidsschema Högbo. Om man måste omboka gör man det till Jonas Thornell 070-589 33 32

Högbo/Månsbo:
•Fiberblåsningen klar v.2 2015
•Mediaboxarna på gång. Mats levererar till Helena. Micke Hardyson får hämta Månsbos hos Helena.
•12/1 börjar svetsning i plåtboxen
•Tidsschema för montering inomhus kommer efter helgerna
•Om inte grävning är klar denna vecka kommer de att arbeta må-ti veckan som kommer

Slutsats är att vi har haft turen på vår sida vad gäller vädret. Killarna därute, ONE och AJ, har gjort ett kanonarbete!!!!!
Det enda som kan ställa till det efter helgerna är: KYLA! Blir det för kallt går det inte att svetsa. Men, vi håller tummarna.

6/12 2014:
Grävning och nerläggning av dukt pågår enl. plan och beräknas vara klart till jul. Som tur är har vi kung Bore på vår sida så håll tummarna att det så förblir!
På Skoglunda har ONE börjat blåsa i fiber i dukterna fram till husen. Veckan före jul får vi metallboxarna levererade och då kommer de att svetsa ihop fiberkablarna utanför husen. Innan dess är det viktigt att husägaren satt upp mediaboxen inne i huset och dragit ut fiberkabeln genom väggen och fram till den plats där metallboxen skall sitta.
Skoglunda har redan fått sina mediaboxar med vidhängande fiberkabel, Högbo får sina inom kort.

3/12 2014
Frågan har ställts när fiberprojektet blir klart med tanke på uppsägning av avtal man idag har med Telia etc.
Och svaret är:
Jag har stämt av med ONE och det är omöjligt att ge ett entydigt och klart svar. Om kung Bore inte ställer till det med snö och kyla så bör det vara klart i februari. MEN, om vintern slår till ordentligt kan det bli totalstopp och då kan det dröja tills fram i april. SÅ, var inte alltför optimistisk och säg upp avtalen för tidigt för då riskerar du att stå utan bredband etc.

17/11 2014:
Grävning utanför tomter och under vägar går helt enligt plan. Nu börjar de även att gräva ner dukt på tomter så nu är det viktigt att alla har gjort de förberedelser vi gick igenom på byggstartmötet och som du finner i informationsfoldern du fått om ”Praktisk info”.

2/11 2014
Nu har grävningarna börjat så nu är det mycket viktigt att alla har gjort de förberedelser som åvilar varje fastighetsägare. Läs igenom det informationsmaterial som du fick på byggstartsmötet och har du frågor kontaktar du områdesansvarig.

25/10 2014:
Det var helt fantastiskt vilken uppslutning det var på de två byggstartmötena – en stor eloge till alla. Och en stor eloge till ONE och AJ som var med och kunde räta ut de frågetecken som fanns.
Nu börjar det grävas till veckan. Det går inte att kommunicera att idag gräver vi här och imorgon där. Det är grävning på kommunal mark, det är passager under vägar och det är grävning på tomter. Dessutom skall kopplingsskåp och den stora noden (där fibern kommer in till området)
på plats. Det är alltså en mängd olika moment och det är mycket väderleken som styr vad de gör.
Med detta vill jag ha sagt att du behöver inte fokusera på ”när kommer de till min tomt”.
Det viktiga varje fastighetsägare har att göra är grävning 1 m ut från grund och sätta upp pinnen med rosa topp, gräva fram ev. kablar som ligger i grävningens riktning och möjliggöra passage vid häckar och staket.

Byggstartmöten/entreprenörmöten:
Vecka 43 startar grävning och nerläggning av dukt (rören som fibern skall blåsas in i). Inför start skall vi ha två byggstartmöten och det är MYCKET viktigt att ALLA kommer på ett möte. Om du inte själv kan får du se till att någon annan representerar din fastighet.
På mötet går vi igenom allt som åvilar fastighetsägaren att göra under projektets gång. Dessutom är entrerprenören dvs personal från ONE Nordic med på mötet för att svara på frågor och ge tips. De kan dessutom besöka de fastigheter som har problem av något slag.

10/10 2014
Då får inom kort 2 markavtal i din hand av områdesansvarig. Avtalen skall fyllas i av alla som äger fastigheten och signeras på baksida. Det är två exemplar så du får ett ex i retur när ordföranden signerat. Avtalen är knutna till fastigheten och garanterar tillgång till fiberkabeln på alla tomter den passerar i händelse av fel på densamma.
Lämna avtalen till områdesansvarig så snabbt som möjligt!!

9/10 2014
Idag är det en stor dag för Högboområdet, fiberprojektet har fått GO dvs projektet blir av.
Inom kort kommer fakturan i din brevlåda och den skall betalas i början av november 2014.
Återkommer inom kort vad gäller byggstart.

24/9 2014
Nu har vi fått in anslutningsavtal från de som önskar ansluta sin fastighet till fibernätet. Det är ett bra intresse så vi har lämnat in offertförfrågan till entreprenörer för att få ett pris på projektet. Vi räknar med att få svar inom kort.
OBS! Det är inte för sent att komma med i projektet men det brådskar. Om du är intresserad så vänder du dig till områdesansvariga så hjälper de dig med de avtal som krävs. Och har du frågor eller behöver mer info så gör du likadant, vänder dig till områdesansvariga.

26/8 2014:
Nu har fyra informationsmöten gått av stapeln. Totalt har 90 av 160 fastigheter varit representerade på dessa möten.
82% av dessa, dvs 74 fastighetsägare, säger sig vara intresserade att dra in fiber i sina hus.
Nu återstår arbetet att besöka de som inte haft tillfälle att besöka något av de fyra möten som varit.

Byggstartmöten/entreprenörmöten:
Vecka 43 startar grävning och nerläggning av dukt (rören som fibern skall blåsas in i). Inför start skall vi ha två byggstartmöten och det är MYCKET viktigt att ALLA kommer på ett möte. Om du inte själv kan får du se till att någon annan representerar din fastighet.
På mötet går vi igenom allt som åvilar fastighetsägaren att göra under projektets gång. Dessutom är entrerprenören dvs personal från ONE Nordic med på mötet för att svara på frågor och ge tips. De kan dessutom besöka de fastigheter som har problem av något slag.

10/10 2014
Då får inom kort 2 markavtal i din hand av områdesansvarig. Avtalen skall fyllas i av alla som äger fastigheten och signeras på baksida. Det är två exemplar så du får ett ex i retur när ordföranden signerat. Avtalen är knutna till fastigheten och garanterar tillgång till fiberkabeln på alla tomter den passerar i händelse av fel på densamma.
Lämna avtalen till områdesansvarig så snabbt som möjligt!!

9/10 2014
Idag är det en stor dag för Högboområdet, fiberprojektet har fått GO dvs projektet blir av.
Inom kort kommer fakturan i din brevlåda och den skall betalas i början av november 2014.
Återkommer inom kort vad gäller byggstart.

24/9 2014
Nu har vi fått in anslutningsavtal från de som önskar ansluta sin fastighet till fibernätet. Det är ett bra intresse så vi har lämnat in offertförfrågan till entreprenörer för att få ett pris på projektet. Vi räknar med att få svar inom kort.
OBS! Det är inte för sent att komma med i projektet men det brådskar. Om du är intresserad så vänder du dig till områdesansvariga så hjälper de dig med de avtal som krävs. Och har du frågor eller behöver mer info så gör du likadant, vänder dig till områdesansvariga.

26/8 2014:
Nu har fyra informationsmöten gått av stapeln. Totalt har 90 av 160 fastigheter varit representerade på dessa möten.
82% av dessa, dvs 74 fastighetsägare, säger sig vara intresserade att dra in fiber i sina hus.
Nu återstår arbetet att besöka de som inte haft tillfälle att besöka något av de fyra möten som varit.

Distriktet består av Högbo och Skoglunda med 160 fastigheter tillsammans
Distriktsansvarig:
Arne Borgstedt, Murarstigen 12
Tel: 52901
Mail: arne.borgstedt@spray.se