Rutbo 3

Projektet är slutfört. Se information under ”Område” i menyraden.

8/5 och 12/5 2014 Byggstartmöten
Byggstartmötenas mål är att alla husägare som är med i fiberprojektet skall få kännedom om vad som åligger dem att göra innan nergrävning av dukt (slangen som fibern blåses in i) sker.
Följande gäller:
Grävning sista metern intill grund med ett djup av 30 cm, sätta upp pinnen med rosa topp vid grävningens slut märkt med hur många meter dukt som du önskar inne i huset.
Om det finnas risk för feltolkning av meter dukt du behöver med tanke på altaner etc., skriv då förklarande text på en lapp som du sätter på pinnen.
Märk upp och gräv fram ev kablar du har nergrävda på tomten. Ej markerade kablar som skadas är husägarens ansvar om ej ovanstående åtgärd vidtagits.
Om du har staket så behöver kabelplogen en bredd av 100 cm för att komma igenom.
Har du häck så kan du antigen ta bort häckplantor till en bredd av 100 cm eller gräva under häck till ett djup av 30 cm så de kan dra dukten genom denna öppning. Men OBS denna grävning åligger husägaren.

Slutresultat Rutbo 3:
Anslutningsavtal inlämnade. 41 av 53 hus med i fiberprojektet.
Byggstart slutet av kvartal 2.

Rutbo 3:
Består av 53 villor på Vinbärs-, Hallon-, Smultron- och Enbärsgränd.
Starten går av stapeln 13/2 2014 med ett informationsmöte i Klubblokalen på Kopparvallen i Skogsbo.