Skogsbo 3

Området består totalt av 30 fastigheter (varav 22 är med initialt i projektet) på:
Mimerstigen 3-14
Nornasigen 3-14
Ugglebergsvägen 13-23

Områdesansvarig:

Maria Hedlund
Nornastigen 12
Tel: 070-538 49 59
Mail: maria.hedlund@avesta.se

2/11 2015:
Då är Skogsbo Mitt 3 klart. Projektet påbörjades 24/9 2015 och slutfördes 16/10 2015.
Nu upphör informationen här. Se istället under Områden/Skogsbo.

9/10 2015:
Nu pågår svetsningen för fullt vid era fastigheter och den processen blir klar i början av nästa vecka. Därefter sker kopplingar i kopplingsskåp och i nod.
När detta är klart återstår sista momentet vilket Jonas Thornell ansvarar för och det är leverans av digitalbox/TV-modul, modem till mediaboxen och installation av TV-uttag.
Jonas kommer att utföra dessa installationer den 15-16/10 och på dessa två dagar skall han hinna med alla 22 fastigheterna.
Han ringer dig inom de närmaste dagarna för att avtala tid när han kan besöka dig.
Jag ber dig att göra allt för att Jonas skall få tillträde till din fastighet under dessa två dagar så han kan slutföra arbetet i området.
OBS! Någon måste vara hemma när Jonas gör installationen. Du kan inte lämna nyckeln så han får ”sköta sig själv”.

2/10 2015:
På måndag den 5/10 2015 börjar ONE att blåsa fiber i duktsystemet och fram till din fastighet.
Därefter kommer de och sätter upp svetsboxen på utsidan av fastigheten och svetsar ihop den utifrånkommande dukten med fiberkabeln du fört ut genom väggen.
Detta arbete beräknas vara klart v 41.

Sedan återstår bara att Jonas Thornell kommer in i din fastighet för att göra inomhusinstallationen i mediaboxen och sätta upp TV uttaget.

OBS! Jonas ringer dig och bestämmer tid för installationen. Någon måste vara hemma när han gör detta för han arbetar inte ensam inne i huset.

När Jonas varit hemma hos dig och gjort installationen har du direkt TV signalen och sedan har du aktivt bredband när WAN lampan lyser.


1/10 2015:

Nu är all grävning och nerläggning av dukt klar. Nu är det viktigt att alla ser till att borra hål i yttervägg och föra ut mediaboxens fiberkabel till den plats där svetsboxen skall sitta.


28/9 2015:

Då har alla fastighetsägare fått mediaboxen. Då återstår lite arbete för var och en: borra hål i yttervägg där fiberkabeln skall föras ut, skruva upp mediaboxen på den plats där den skall sitta och dra fiberkabeln den bana den skall ha i fastigheten. Låt resterande längd av fiberkabeln ligga utanför huset där svetsboxen skall sitta.
Detta arbete skall göras så fort möjlighet för snart kommer de och blåser fiberkabel i dukterna och sedan skall svetsbox upp och därmed svetsas fiberkablarna ihop.

24/9 2015:
Ja, då är grävteamet igång med nergrävning av dukt (rören som fibern sedan blåses i).
Nu är det viktigt att alla gör förberedelserna på sina tomter enl. den info som gavs på byggstartsmötet och som återfinns i infobladet ”Praktisk information till husägare i Projekt Fiber”.


17/9 2015:

Då har byggstartsmötet gått av stapeln. Nu är det viktigt att du skriver på Markupplåtelseavtalet och Beställningsformuläret och lämnar till Maria Hedlund så vi kan beställa material.
Dessutom måste du inom de två närmaste veckorna göra förberedelserna på din tomt enl. informationsfoldern.

16/9 2015 kl.17.30:Byggstartsmöte Skogsbo skolas matsal:
Viktigt att ALLA fastigheter är representerade på mötet där information rörande fastighetsägarens ansvar kommer att förmedlas.

2/9 2015:
Nu får alla i området besök av Områdesansvarig för en uppdatering av läget och en komplettering av vad som hänt med TV utbudet sedan förra hösten.
Deadline för att ansluta sig till projektet och signera anslutningsavtal är den 15/9 2015.