Sibirien

Projektet slutfört. Vg se under rubriken ”Områden” i menyraden.

Området består av 36 fastigheter och 5 obebyggda tomter tillhörande kommunen. 29 fastigheter är med i projektet från början. Dessutom skall kommunen ha dukt framgrävt till de 5 tomterna.
Områdesansvarig är:
Anneli Österhof Korhonen
Mästerbogatan 52
Tel: 070-511 52 42
Mailadress: anneli.osterhof@telia.com

23/5 2016:

Här kommer en liten påminnelse om det trevliga som startar på måndag 25/4 2016. Då går sista delen av fiberprojektet av stapeln nämligen installationen inne i era fastigheter. Det är som tidigare meddelats Jonas Thornell (070-589 33 32) som gör denna installation.
Ni har tidigare fått tidsschemat. Var vänlig och se till att någon är hemma och ger Jonas tillträde till fastigheten på den tid som du erhållit enl. tidsschemat.
Om någon absolut inte kan den tid som erhållits så ring Jonas för överenskommelse om ny tid.
När Jonas är klar med installationen kan du koppla in digitalbox/TV-modul och du har TV på direkten.
Vad gäller bredbandet så kan det ta några dagar innan det fungerar. Du ser när WAN lampan lyser på mediaboxen, då är bredbandet aktivt och klart att använda.
Du som valt Bahnhof får inloggningsuppgifter via SMS eller mail.

8/4 2016:
Nu arbetar ONE med att svetsa all fiber i skåpen för att slutligen koppla ihop Sibiriens nät med Avesta stadsnät. Därefter återstår bara en sak, den slutliga installationen inomhus.

Det är Jonas Thornell som kommer och gör denna installation. Du kommer att få ett mail med ett tidsschema där du ser när han kommer till din fastighet. Någon måste vara hemma och släppa in honom. Det räcker inte med att han får nyckel, han arbetar inte ensam i huset!
Gör allt vad du kan för att arrangera så du kan hålla just din tid. Om det absolut inte går ringer du Jonas och bestämmer en annan tid. Hans telefonnummer ser du i bokningsschemat.
När Jonas gör installationen av mediabox och TV uttag mäter han signalen i TV uttaget så allt är OK. Därefter har du TV direkt. Han har även med sig din digitalbox/TV-modul som du kopplar in själv.
Vad gäller bredbandet så kommer inloggningsuppgifter på din mail och/eller som ett SMS. Räkna med att det tar upp till en vecka innan bredbandet är aktivt. När LAN1 lampan lyser är det bara att köra.
OBS! Använd endast utgången LAN1 på din mediabox för bredbandet.
Förmodligen kommer du att mäta hastigheten på ditt bredband. Kom då ihåg att det endast är mätning med kabel mellan utgång LAN1 och din dator som ger svar på om du får har rätt hastighet i förhållande till vad du beställt. Dessutom gäller det att ha en dator som klarar av den hastighet du får levererad.

27/3 2016:
Ni kanske har sett ONE´s bilar och personal i Sibirien i veckan som gått? De har nämligen blåst fiber från Storas lager i Nordanö fram till Sibirien. Ett problem uppstod vid brunnen korsningen Kyrkbyvägen – Lottaspåret….ispropp! Nu återstår bra att värmen gör sitt så de kommer igenom med fiberkabeln till brunnen. Det är omöjligt att säga när det sker men jag återkommer så fort jag har information om detta. Då kommer även tidsplanen för installationen inomhus.

26/2 2016:
I veckan har ONE blåst fiber i dukterna fram till era fastigheter och det har gått över förväntan trots att tjälen hänger kvar i marken. Det är endast tre fastigheter de inte kommit igenom till men det fixar sig inom en snar framtid.
Detta innebär att det är dags för dig att borra hål i yttervägg och föra ut den vita kabeln från mediaboxen som sitter inomhus
Det är mycket viktigt att ALLA som inte redan gjort detta göra det nu så att ONE slipper fara fram och tillbaka till Sibirien för att svetsa eftersläpare vilket är en kostsam procedur
Följande gäller:
ALLA skall ha borrat hål i yttervägg och fört ut vita fiberkabeln senast tisdagen 1 mars 2016!

För på onsdagen den 2/3 20165 påbörjar ONE svetsningen vid respektive fastighet.
Det här innebär inte att ni blir inkopplade och får en fungerande TV och ett fungerande bredband. Det återstår fortfarande arbete med inkoppling av ert område på det stora nätet.

19/2 2016:
Nästa vecka kommer ni kanske att se ONE´s bilar i Sibirien igen!
De kommer att försöka blåsa fiber till de fastigheter som har en svart slang framdragen till fastigheten. Denna slang är nämligen grövre och därför kanske det går att blåsa i fiber.
Ni som då har en svart slang ber jag därför borra hål i väggen och för ut den vita fiberkabeln som utgår från mediaboxen så kommer de även att svetsa fibern.
MEN: detta innebär inte att några blir påkopplade nu utan det sker senare när alla fastigheter är färdiga.

3/2 2016:
Nästa vecka kanske, jag skriver kanske, ONE kommer till Sibirien för att provblåsa fiber i slang-/duktsystemet som redan är på plats. Det är inte säkert att det går med tanke på den köldperiod som varit så vi får se hur det går och hoppas på det bästa.
OBS!
Du behöver INTE göra något med tanke på borrning och utdragning av den vita fiberkaveln ännu. Jag hör av mig när det är dags.

22/12 2015:
Jag förstår att alla väntar på tomten nu, dvs de som skall blåsa fiber till fastigheterna, men ni får vänta ett tag till. Jag kan i dagsläget inte säga exakt när de kommer men det blir så fort de är färdiga med de områden de arbetar på nu.

MEN, ni kan göra förarbetet nu så att vi är i startblocken när jag får besked av Mats Bergman är de är på G.
Och förarbetet är att skruva upp mediaboxen där den skall sitta, dra den vita fiberkabeln som sitter i mediaboxen till den plats där den skall ut genom vägg och borra hålet i yttervägg.
OBS! För inte ut fiberkabeln genom hålet nu utan vänta tills jag ger besked om detta.
När ni får detta besked så kommer jag att kräva ett mail från var och en att detta är gjort och när 100% har gjort detta kommer montören och gör det sista arbetet inomhus.

God Jul & Gott Nytt År
önskar
Lasse

20/11 2015:
Rapport från dagens byggmöte. Idag blir grävning och nerläggning av dukt och slang klart. Det har gått mycket bra och en eloge till er alla som gjort de förberedelser som krävts av er och bidragit till att allt gått snabbt. Stort A till alla!!!
Nu kommer blåsning av fiber att ske under resterande del av året när tid finnes för ONE. MEN, sen blir det stopp för i år och det beror på att resurserna inte räcker till.
Under tiden kan du bestämma var du vill skruva upp den vita boxen du hämtat hos Anneli och så göra. Du kan även dra den vita fiberkabeln så som du vill ha den inomhus fram till stället där du skall borra genom yttervägg.
MEN!!!! Borra inte hål och för ut fiberkabeln än. Det blir först nästa år som ONE har resurser för att svetsa i boxen på utsidan och göra installationen inomhus.
Jag återkommer med instruktioner när tiden är mogen att borr och föra ut kabeln!!

11/11 2015:
Ja, då är vi igång. Idag på eftermiddagen körde grävteamet igång med grävning och nerläggning av slang.
OBS! Nu är det mycket viktigt att alla gjort de förberedelser vi gick igenom på byggstartsmötet så inget försinkar killarna som gräver.

5/11 2015:
Kabelsökare och skyddsslang till fiberkabeln:
Nu finns kabelsökaren hos Anneli för de som behöver ”leta kabel” på tomten.
Skyddsslang till fiberkabeln ligger innanför grinden hos Anneli för självservering. Du får mäta, kapa av själv och betala 5:-/meter till Anneli.

3/11 2015:
Ikväll gick byggstartsmötet av stapeln. Mycket välbesökt möte med alla fastigheter representerade. BRA!!!
Prio 1 är nu att alla bestämmer var i fastigheten fiberkabeln skall in.
Gräv sedan 1 m utifrån grunden, 30 cm djupt, och sätt en pinne du fick på mötet där grävningen slutar. Viktigt att detta är gjort till måndag 9/11 2015.
Prio 2 är att alla lämnar in beställningslappen till Anneli senast söndag 8/11 så jag kan beställa mediaboxar med vidhängande fiberkabel.

2/11 2015:
Nu har det tillkommit 2 fastigheter i projektet så nu är det inalles 29. Byggstartsmöte kommer att gå av stapeln 3/11 2015 kl. 17.30 i Skogsbo skolas matsal. Mycket viktigt att alla fastigheter är representerade på mötet där vi går igenom vad som åligger fastighetsägaren att göra och dessutom finns goda möjligheter att få svar på sina frågor. Entreprenörerna deltar på mötet.

13/10 2015:
Idag står det klart att fiberprojektet i Sibirien kommer att bli verklighet. Det är 27 fastighetsägare av 36 som är med i projektet.
Vi kan i dagsläget inte säga när alla är inkopplade på fibernätet och projektet är klart så ni kan säga upp ev. avtal som löper avseende TV och bredband.

Projektet kommer att påbörjas med markering var grävningen skall ske. Detta arbete kommer att utföras måndagen den 19/10 2015. Så var beredda på att ”jobbarkillar” kommer att passera på tomter och åkrar under denna dag och framöver.

Innan grävningen påbörjas kommer ett byggstartsmöte att gå av stapeln där undertecknad och entreprenören är med för att ge all information ni behöver. Naturligtvis kommer ni också ha tillfälle att ställa frågor så att inga frågetecken finns.
Kallelse till detta möte, där alla fastigheter skall ha en representant, kommer så fort markeringen för grävningen är utfört.
Vi kan i dagsläget inte garantera att projektet är klart i år. Detta beror på två orsaker: det pågår stora projekt som kräver mycket resurser från entreprenörerna och då räcker kanske inte resurserna till för att färdigställa i år, för det andra så vet vi inte när vintern slår till med köld och tjäle.

Entreprenörer:
ONE Nordic är entreprenör för vårt fiberprojekt med Mats Bergman som projektledare. Grävning och nerläggning av dukt (slang som fibern skall blåsas in i) kommer att utföras av AJ Entreprenad från Norberg där Pär Andersson är ansvarig..

Delgivandet av information:
Det kommer en stor mängd information som skall ut till er under detta projekt. Vi kommer att leverera det i små portioner vid rätt tidpunkt under projektets gång. Det är viktigt att du följer de instruktioner som vi förmedlar från våra entreprenörer för att projektet skall löpa smärtfritt och bli färdigt så fort som möjligt.

Informationsvägar:
Detta första brev kommer som du märker i din brevlåda. Vi skall använda fler informationsvägar under projektets gång, nämligen mail till er som har en mailadress och naturligtvis hemsidan (www.skogsbofiber.se).