Område B: Klöver-, Karibacka-, Hästhovsgränd

Projektet är slutfört se information under ”Områden” i menyraden.

30/6 2014
Allt klart utom Hästhovsgränd 7 som blir klart 2/7!

Idag startar installation av TV uttag och mätning av TV signalen. Kolla när din gata får besök av montören och se till att de kommer in i huset. Allt för att vi skal bli klara i tid.

31/5 2014:
Nu är alla fastigheter i område B färdiga vad gäller svetsning av fibern i mediaboxens bottenplatta.
Nästa steg är monteringen av TV modul och inkoppling i första TV uttag. Du kommer att få info när det där dags.

19-20/5 2014
Boende på Klövergränd och Karibackagränd jämna nummer: Under dessa två dagar kommer två montörer från ONE att besöka dig för att göra monteringen av fiber i mediaboxen. Du måste då se till att någon är hemma och öppnar så de kommer in. OBS! De vill inte vara ensamma i huset under monteringen utan du själv eller någon vän/granne måst vara med.
Monteringen tar ca 40 minuter.

14/5 2014
Nu har de som tillhör Skåp 1 fått fiber inblåst i dukten. Nu är det viktigt att du drar in fiberslangen i huset och fram till monteringsstället för mediaboxen. Dessutom skall du skruva upp mediaboxens bottenplatta där du vill att den skall sitta.
Nu kommer montör till dig för att göra inkoppling i mediaboxen.
Du som tillhör Skåp 2 får nu fiber inblåst i dukten. Se ovan vad som åligger dig att göra nu.

8/5 2014:
Start fiberblåsning utom Klövergränd och Karibackagränd jämna nummer.

23/4 2014:
Vi har nu fått dukt (rör som fibern blåses in i) nedlagd till alla fastigheter på område A och B. Även de större dukterna som alla fastigheter går in i samt vårt kopplingsskåp är på plats.
Nästa steg är blåsning av fiber och det kommer att ske vecka 19.
Du behöver inte dra in dukten i huset utan de ser gärna att den ligger kvar utanför huset för det är ett starkt tryck som kan föra med sig smuts som sprutar ut i rummet. Om du redan dragit in den – låt den var kvar där! MEN, om du dragit in den måste du vara hemma så de kommer in när de blåser in fibern.

Nu startar vi byggnationen av fibernätet!
3/4 kl. 16.00-19.00:

Område B samlas vid cykelbanan vid Klövergränd 18 för att få information av Mats Bergman om kabeldragning från tomtgräns in i huset. Har du något problem du vill ta upp med Mats, maila Johan Olivesten i förväg: johan.olivesten@hotmail.com!!

Område B:
Området består av 43 hus med en TV kabelförening som har ComHem.

Områdesansvarig: Björn Wårheden Klövergränd 3 tel 070-553 64 74.
Mail: bjorn.warheden@hotmail.com