Frågor och svar

Vem äger digitalboxen/TV-modulen?
Fiberkabeln och den utrustning som finns fram till avlämningspunkten på
fastighetens fasad tillhör föreningen. Mediabox och digitalbox tillhör den
enskilda fastigheten och får ej avlägsnas vid avflytt från fastigheten.

Eventuella routrar, extra digitalboxar (utöver den som ingår i installationen)
och SIP-box tillhör fastighetsägaren.

Om den enskilda fastighetsägaren betalat för en dyrare digitalbox är det
upp till denna att tillse att utfå ersättning av den nya fastighetsägaren för
detta eller att förse fastigheten med den enklare varianten av digitalbox.