Skogsbo 5

Projektet är slutfört. Skogsbo 5 upphör som Område och ingår nu i
Område 4. Se under rubriken ”Områden”.

Skrolla ner för att se löpande info:

Området består av 22 fastrigheter:
Jägarstigen 1 – 6 (3 fastigheter)
Krontalllsvägen 2-4 (3 fastigheter)
Klockarvägen 1-16 (16 fastigheter)

Områdesansvarig:
Robert Dahl
Klockarvägen 4
Tel: 070-681 41 58
Mail: robert.dahl@outokumpu.com

17/9 2016:
Ja, då var det klart med fiberprojektet Skogsbo 5. Nu är alla fastigheter inkopplade förutom en som blir klar till veckan.
Nu har du 23 digitala kanaler i första TV uttaget och hur TV leveransen är i övriga uttag om du har kopplat in sådana ser du på www.skogsbofiber.se under rubriken TV/SAPPA nytt avtal 15 december 2014.
Vad gäller bredband skall du bara använda LAN1 uttaget på mediaboxen. Det är enda LAN uttaget med signal i. Mäter du hastigheten i ditt bredband är det alltid med nätkabel kopplat i LAN1 till datorn som räknas. Mäter du via router är det alltid en sänkning av hastigheten. Sedan gäller också att du har en dator som klarar den hastighet du beställt.
Har du problem med TV leveransen ringer du Sappa: telefon 077-444 47 44.
Vid problem med bredbandet ringer du din bredbandsleverantör (Bahnhof tel 010-510 00 00).

Nu avslutas Område Skogsbo 5 som beteckningen varit under byggtiden och Robert Dahls ansvar som Områdesansvarig upphör. Området går upp i Skogsbo 4 som består av Klockar- och Krontallsvägen byggda tidigare.
Områdesansvarig för skogsbo 4 är Martin Hussein telefon 076-870 07 40. Till honom vänder du dig om du har frågor.

Tack Robert Dahl och alla ni andra för ert engagemang under byggtiden.

Hälsningar
Lasse Eriksson, sekr. SFEF


12/8 2016:
Nu är svetsning av fibern i svetsboxarna på utsidan av fastigheten klara. Till två fastigheter har de inte lyckats blåsa igenom fibern men detta problem löses förmodligen nästa vecka.
Sedan återstår sista steget i projektet – inomhusinstallationen som utföres av Jonas Thornell. När det exakt sker vet jag inte nu men du kommer att få ett SMS av Jonas med en tid för detta. OBS! Du kan inte lämna nyckeln och han får gå in ensam i fastigheten, någon måste vara hemma och med honom.

18/7 2016:
Lite info om fiberprojektet så här i semestertider.
Denna vecka kommer ONE att blåsa fiber i alla dukter vilket innebär att du kommer att se fiberkabeln sticka ut ur dukten vid din fastighet. Du kommer också se ONE´s gubbar gå omkring på tomterna under detta arbete.
Nästa steg i processen efter fiberblåsningen är svetsning i svetsboxen på utsidan av huset.
För att detta skall kunna göras måste du borrat hål i väggen och fört ut fiberkabeln från mediaboxen, Har du inte gjort detta så är det hög tid.
Svetsningen påbörjas vecka 30.

2/7 2016:
Här kommer en rapport från gårdagens byggmöte. Det finns inga lediga resurser just nu för blåsning av fiber i området. ONE har sedan semester vecka 29-33 och därefter får vi se när en lucka finns för dem att ta sig an området.
Ni har nu fått era mediaboxar av Robert och det är bra om ni ser till att montera dem och dra ut fiberkabeln till utsidan av huset så det är klart vecka 34. Har ni redan gjort det så är det bara bra.
Återkommer med mera information när jag har sådan.

23/6 2016:
Nu har jag levererat mediaboxarna till Robert Dahl i egenskap av Områdesansvarig. Han kommer att besöka dig och överlämna denna till dig. Är du inte hemma så lägger han den i postlådan så kolla där.
När du fått mediaboxen så skruvar du fast den där du vill att den skall sitta inomhus, drar den vita fiberkabeln den väg du önskar inomhus, borrar hål i ytterväggen där du vill ha ut den. För ut resterande fiberkabel så den ligger utomhus.

21/6 2016:
Nu är grävning och nerläggning av dukt klart och det har gått som tåget. En eloge till er alla för att ni har gjort ett perfekt förarbete på era tomter så grävarnas arbete har gått smärtfritt.
Nästa steg är utlämning av mediabox så ni kan sätta den där ni vill ha den i huset och sedan borra hål i yttervägg och föra ut fiberkabeln.
Återkommer så fort jag får leverans av mediaboxarna.

14/6 2016:
Då pågår grävning och nerläggning av dukt för fullt. Om någon inte gjort förberedelserna på tomt är det hög tid nu.
Jag har fått frågan vad det är för gul tråd som ligger jämte dukten invid huset. Det är söktråden. Vid all dukt ligger en söktråd eller en sökmatta för att göra det lätt att hitta dukten vid behov i framtiden.

31/5 20156:
Då har vårt byggstartsmöte gått av stapeln. Mycket info med tanke på att vi inte har något mer möte där alla samlas så jag förstår om det surrar lite……
Men, detta är det viktigaste nu:
• Förberedelserna på tomt
o Gräv sista meter in till grund och sätt upp pinne
o Sätt upp pinne där du vill att de skall komma in på tomt
o Förbered vid häck/staket enl. infobladet
o Förbered vid ev. kablar i mark på tomt
Detta måste vara klart 6/6 2016.
Dessutom är det väldigt viktigt att Markavtal och Beställningslappen kommer in till Robert senast 5/6 2016.
OBS! Markavtalet skall skrivas på av alla som äger fastigheten på baksidan. På framsidan skall det stå namn på alla som äger fastigheten.

27/5 2016:
Ett glädjebesked så här till helgen……fiberaffären är i hamn! Och nu går det snabbt. Vi har fått möjligheten att starta med grävningen redan nästa vecka. Kort framförhållning, jag vet, men alternativet är att vänta tills långt in i höst.
På måndag nästa vecka, 30/5; kommer ett par man att gå omkring i och utanför tomterna för att markera vart grävningen skall gå fram. De sätter då ut pinnar som ni INTE skall röra för de är GPS inmätta. Om du har synpunkter på detta tar du upp det på byggstartsmötet.

Områdesansvarig Robert Dahl kommer runt till alla i helgen med en personlig inbjudan till Byggstartsmötet som går av stapeln i Skogsbo skolas matsal kl. 17.30 tisdagen den 31/5 2016. Viktigt att ALLA fastigheter är representerade på mötet.
Sedan börjar de gräva i slutet av vecka 22.

Men det här medför inte att du skall räkna med att få fiberinstallationen klar inom kort. Det kan dröja tills hösten. Installationsteamet är fullbokat så de tar detta område vid tillfälle eftersom det är ett litet område. Jag återkommer så fort jag vet detaljerna.

4/5 2016:
Igår kväll gick informationsmötet av stapeln i Skogsbo skola. Ett mycket trevligt möte med en stor portion av positivism och många bra frågor.
15 fastigheter var representerade på mötet och alla varade JA på frågan om de var intresserade av fiber till sina fastigheter.
Nu kommer de som inte var på mötet att få besök av Robert Dahl eller Jens Lindqvist som kommer att ge dem information om projektet. Mycket viktigt att alla inom området får samma information så ingen missar detta tillfälle och får betala mycket mer vid en installation i efterhand.
Viktigt att alla ni som var på informationsmötet hjälper Robert och Jens att ge era grannar som inte var på mötet information. Målet är att så många som möjligt kommer med så att projektet får bärighet rent ekonomiskt.

18/4 2016:
Uppstartsmöte där Robert Dahl, Områdesansvarig, Jens Lindqvist, medhjälpare boende på Klockarvägen 6 och SFEF´s sekreterare Lasse Eriksson drog upp riktlinjerna för fiberprojekt Skogsbo 5.
Inbjudningsbrev som överlämnas personligen skall gå ut snarast till mötet som går av stapeln i Skogsbo skolas matsal den 3 maj kl. 18.00.