Gubbmossen

Projektet är slutfört. Se information under ”Områden – Skogsbo – Gubbmossen” i menyraden.

Området består av 114 fastigheter.
Områdesansvariga:
Område 1: Erik Carlberg, Gubbmossvägen 12. Tel: 070-662 31 99. Mail: erik.carlberg@coor.com
Området består av fastigheter från skolan till Illestigen och Blinkastigen 10, 14 och 18. Totalt 46 fastigheter.
Område 2: Erik Norrback, Getingstigen 13. Tel: 073-505 46 88. Mail: norrback@me.com
Området består av fastigheter från Illestigen till Get Johannas väg. Totalt 68 fastigheter.
Facebook: Klicka här

8/7 2015:
Projektet Gubbmossen fiber är nu klart och alla är inkopplade.

23/6 2015:
Imorgon (24/6) startar Jonas med installationen inomhus dvs han sätter dit dosan för bredbandet på mediaboxen och installerar TV modulen och ett nytt TV-uttag.
Han mäter TV signalen i uttaget så den är OK. Normalt har Jonas digitalboxarna/TV-modulerna med sig men tyvärr är de försenade men beräknas komma vilken dag som helst. Till de som inte får sin digitalbox/TV-modul kommer Områdesansvarig att leverera den så fort den kommer.

Bredbandet kommer att fungera så fort WAN lampan lyser på mediaboxen. Om du då kopplar nätverkssladden från LAN1 till datorn kommer de som valt Bahnhof in på Bahnhofs sida och loggar in med de inloggningsuppgifter som fås via mail eller SMS. Övriga kommer in på Opengigas sida och kan välja leverantör.
OBS! Använd inga andra utgångar på mediaboxen än LAN1.
Om du använder router så kopplas den in på LAN1 och vill du ha nätverkssladd till datorn så går du från router till dator med nätverkssladden.

12/6 2015:
Här kommer en rapport från dagens byggmöte. Grävning och blåsning av fiber är nu helt klart. De som väntat på klartecken att återställa på tomt är det fritt fram nu att så göra.
Svetsning i boxen på utsidan av fastigheterna pågår och blir klart nästa vecka. Då återstår bara inkopplingsarbetet i mediaboxen inomhus och installation av TV uttaget som utförs av Jonas Thornell. Han börjar arbetet 24/6 och allt skall vara klart 30/6 2015.
Tidsschema publiceras på www.skogsbofiber.se under Nyheter och Områdesansvariga kommer att maila ut listan.
Det är viktigt att du är hemma och kan släppa in Jonas så tidsschemat håller. Du kan inte lämna nyckeln till honom så att han sköter sig själv. Han går inte in i någon fastighet själv utan någon måste närvara.
Om det är absolut omöjligt för dig att ordna detta ringer du Jonas på telefon 070-589 33 32 för att göra upp om lämplig tid. MEN OBS! detta skall bara vara i ”nödfall”.
Så om allt detta går i lås är alla inkopplade 30 juni 2015.

6/6 2015:
Här kommer en lägesrapport för projektet. Grävningen skall nu vara klar. Det enda som återstår vad gäller den biten kan vara lite återställningsarbete på allmän mark. Grävningen tog några dagar längre än planerat pga mycket sten i marken på området längst mot rik 70.
Fiberblåsningen är klar i skåp 1 och 2 och resten blir klart till veckan.
Ni som har fått fiber blåst till huset kan lägga igen och återställa tomt nu om ni inte redan gjort detta.
Ni som INTE har fått fiber blåst till huset får gärna vänta med återställningen tills de blåst klart och ni har fiber i dukten vid huset. Har du redan återställt så är det inga problem. Vitsen med att inte återställa innan de blåst i fiber är att det är enklare för blåsarna om de råkar få problem att komma igenom dukten.
En detalj som försenar projektet en aning nu är TV modulerna som skall installeras i mediaboxarna. De är restade och skall komma den 16 juni enl. leverantören. Om så sker bör inkoppling vara klar i mitten av juli men det vet vi först när vi har materialet i vår hand.

29/5 2015:
Här kommer en rapport från byggmötet idag.
Grävning – blir klart i början av nästa vecka (vecka 23). Och det är enl. plan.
Blåsning av fiber – blir klart vid nästa veckas utgång.
Svetsning i boxen utomhus – startar 3/6 2015.
När ovanstående är klart återstår installationen inomhus, dvs installation av TV uttaget och mätning av signalstyrka, montering av modem på mediaboxen och du får din digitalbox/TV-modul.
Återkommer med tider när installatören vill ha tillträde till din fastighet så fort jag vet detta.
OBS! Tjat, tjat……nu måste alla fiberkablar vara utdragna genom yttervägg till svetsboxen så går det snabbt med den processen.

26/5 2015:
Grävningen går helt enligt plan. De har för närvarande fler grävlag på plats så det går fort.
Blåsning av fiber är klart i kopplingsskåp 1 och 2 så även där ligger vi i fas. Totalt kommer det att bli 3 kopplingsskåp.
VIKTIGT! Du som inte gjort de förberedelser på tomt som åvilar dig, gör det NU!
Du som inte borrat hål i yttervägg och dragit ut fiberkabeln från mediaboxen, gör det NU!
Nästa steg är nämligen svetsning i boxen som skall sitta på utsidan yttervägg.

14/5 2015:
Nu pågår grävning och nerläggning av dukt för fullt. När all dukt är nergrävd för kopplingsskåp 1 så kommer ONE att blåsa i fiber. Så kommer de att fortsätta med kopplingsskåp 2 osv.
All grävning beräknas vara klar i månadsskiftet maj-juni.
Eftersom det finns frågetecken hos vissa husägare var dukten skall grävas ner kommer de i nästa vecka att markera var huvudstammarna skall gå. Med denna kunskap bör det vara möjligt för alla att göra de förberedelser som krävs.
Målet är att allt skall vara klart vid halvårsskiftet.

11/5 2015:
Start Gubbmossen 11 maj 2015
Ja, då är grävningen i full gång. Nu gäller det att alla har gjort de förberedelser som krävs.

29/4 2015:
Har talat med de som skall gräva idag. De hinner inte starta denna vecka utan det blir nästa vecka de kör igång. Då får alla några extra dagar på sig att göra de förberedelser som måste till.

27/4 2014:
Nu har byggstartmötet gått av stapeln så nu kör AJ igång och gräver denna vecka.
VIKTIGT! att alla gör de förberedelser som vi gick igenom på mötet så vi slipper tidsspill pga att allt inte är klart när de kommer för att lägga ner dukten.
Mediaboxens baksida med vidhängande fiberkabel kommer till Områdesansvariga så fort ONE är klara med dessa.

Kabelsökare finns nu hos Eric på Getingvägen 13 att låna.
Vill man låna kommer man och hämtar den och använder den OMGÅENDE för att sen snabbt lämna tillbaka den så att nästa kan få låna den.

Skyddsslang kommer finnas även det från och med i morgon på Getingvägen 13, det går bra att komma och köpa det för 5kr/meter (jämna pengar gäller)
Det funkar med vilken slang som helst om ni hittar billigare på annat håll!

Påminner om Facebook gruppen Gubbmossen Fiber där kan ni läsa vad andra skriver, skriva själv eller diskutera teknik eller vilka funderingar som helst.

31/3 2015:
Nu är upphandlingen klar och projekt fiber Gubbmossen blir verklighet. Det kommer mer information efter påsk om bl.a. när byggstartmöten går av stapeln.


14/3 2015

Nu har offertförfrågan gått ut. Det tar ca 2 veckor innan vi får svar på denna. Eftersom anslutningsgraden blev 70% så hoppas vi naturligtvis att affären går i hamn dvs att slantarna räcker så alla får fiber indraget i sina fastigheter.
Om affären går ihop kan du räkna med att ha en faktura från föreningen i din brevlåda i slutet av april.


6/3 2015:

Sista dag för inlämning av anslutningsavtal till Områdesansvariga!!!

12/2 2015:
Andra och sista informationsmötet var även det välbesökt och många frågor diskuterades. 80% av de närvarande uppgav att de var intresserade att få fiber installerat i sina hus.
Sista dag för inlämning av avtalen är 6/3 2015.Lämna avtalen till Områdesansvarig.

11/2 2015:
Första informationsmötet för boende på Gubbmossen. Välbesökt möte med många bra frågor. 88% av fastighetsägarna som var på mötet sa sig vara intresserade av fiber till sina hus!!
Sista dag för inlämning av avtalen är 6/3 2015. Lämna avtalen till Områdesansvarig.