Regeringens nya bredbandsstrategi – ett helt uppkopplat Sverige

Strategin har följande mål:

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

Comments are closed.